رزومه شخصی استاد

ma
نام و نام خانوادگی: s.m a
ميزان تحصيلات: --- معدن
ايميل شخصی: ---
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم